Aktörer inom arbetsmiljöområdet

Många olika organisationer, myndigheter och företag arbetar med arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Facket utser och utbildar skyddsombud. Om det inte finns något kollektivavtal kan arbetstagarna själva välja skyddsombud.

Arbetsmiljöverket ser till att våra arbetsmiljölagar följs och klargör vad de innebär i praktiken. De kontrollerar också att arbetsgivarna inte bryter mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter. De ansvarar för statistik om arbetsmiljö och arbetsskador i Sverige.

För bättre beslut och effektivare arbetsmiljöarbete finns det forskning inom området arbets- och miljömedicin. Företagshälsovården är en expertresurs för arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket.


79% (av 34 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng