Arbets- och miljömedicin

En arbets- och miljömedicinsk klinik tar emot patienter med sjukdomar som misstänks bero på arbetsmiljön eller den omgivande miljön. Klinikerna svarar på frågor från allmänhet, myndigheter, kommuner, hälso- och sjukvård samt företag. Frågorna handlar om arbetsmiljön, miljön i omgivningen och ohälsa. Klinikerna ger även rådgivning till gravida om risker för fostret i arbetet eller bostaden.

Det finns sju arbets- och miljömedicinska kliniker  i Sverige som ska täcka hela landets behov. På klinikerna arbetar läkare, ergonomer, kuratorer, psykologer, yrkes- och miljöhygieniker, miljösköterskor och beteendevetare. För att få komma till en arbets- och miljömedicinsk klinik krävs oftast remiss av en läkare.

En arbetsmedicinsk utredning kan innehålla beroende på vilka behov som finns:

  • läkarbesök
  • arbetsplatsbesök
  • bedömning av en ergonom, yrkeshygieniker eller psykolog
  • information om förbättrande åtgärder för arbetsmiljö och omgivningsmiljö
  • remissvar med bedömning av samband.

Vart vänder jag mig?
Om du blir sjuk på grund av jobbet ska du tala om det för arbetsgivaren. Arbetsgivaren är då skyldig att anmäla arbetsskada. Vänd dig också till företagshälsovården (tala med din arbetsgivare om företagets avtal) eller din vårdcentral. I vissa fall kan läkaren skicka en remiss till en arbets- och miljömedicinsk klinik för ytterligare utredning.

Som företagare eller chef kan du vända dig till en arbets- och miljömedicinsk klinik för frågor om arbetsmiljö och ohälsa.


80% (av 75 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng