Arbetsmiljöentreprenörer

Ibland saknas kompetens på arbetsplatsen för att göra en viss arbetsmiljöinsats. Det kan handla om allt från att lösa konflikter till att mäta luftkvaliteten. Då kan det vara bra att ta hjälp av någon utomstående.

Företagshälsovården är ett exempel på extern kompetens men det finns även en mängd konsultföretag som kan erbjuda tjänster inom exempelvis ergonomi, ventilation och stresshantering. En del fungerar som utbildningsföretag med inriktning på arbetsmiljö. Det finns också företag som arbetar med organisations- och verksamhetsutveckling med inriktning på arbetsmiljöledning.

När man ska anlita en extern resurs är det viktigt att fundera över vilken effekt och nytta man vill uppnå. I upphandlingsarbetet ska alla som arbetar med arbetsmiljöfrågor på företaget involveras.

Vart vänder jag mig?
Om arbetsplatsen är knuten till företagshälsovården kan du vända dig till den. Kanske har de kompetens för att hjälpa er eller så kan de ge tips på företag som har det.

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket.


100% (av 8 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng