Arbetsmiljöforskning

På många av universiteten och högskolorna i Sverige forskar man om arbetsmiljö. Pengarna till forskningen kommer från företag och från universitet. Pengar kommer också från AFA Försäkring som ägs av fackförbund och arbetsgivare tillsammans. Forskningspengar delas också ut av till exempel Forte och Vinnova.

Runt om i landet finns några arbets- och miljömedicinska kliniker. De tar emot patienter med sjukdomar som kan bero på arbetsmiljön eller den omgivande miljön, och klinikerna forskar också om arbetsmiljö.

Det finns också forskningsinstitut som forskar om arbetsmiljö, till exempel Institutet för miljömedicin, Institutet för stressmedicin, IVL svenska miljöinstitutet, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut och Stressforskningsinstitutet.

Arbetsmiljöforskning bedrivs världen över. Några av de största aktörerna är Världshälsoorganisationen WHO och USA:s forskningsinstitut för hälsa och säkerhet (NIOSH). Även finsk arbetsmiljöforskning ligger långt fram.


56% (av 25 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng