Om Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är en central myndighet för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor.  På uppdrag av regering och riksdag ska de se till att arbetsmiljölagen och arbetstidslagen följs. Arbetsmiljöverket ska också, med lagen som grund, ge ut föreskrifter med mer detaljerade regler .

Arbetsmiljölagen är en ramlag. Mer detaljerade bestämmelser finns i de föreskrifter som Arbetsmiljöverket utfärdar. Föreskrifterna är juridiskt bindande.

Arbetsmiljöverkets mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön i det stora hela. 

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön.  Arbetsmiljöverkets inspektörer kontrollerar att arbetsmiljölagen och föreskrifterna följs när de inspekterar arbetsställen.

Arbetsmiljöverket ansvarar för statistik om arbetsmiljö och arbetsskador i Sverige.

Vart vänder jag mig?
Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket.


57% (av 121 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng