Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. DO bildades den 1 januari 2009 genom att de fyra ombudsmännen mot diskriminering slogs ihop. Dess viktigaste uppdrag är att se till att alla följer diskrimineringslagen.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har att göra med kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Diskriminering kan till exempel vara när en arbetsgivare behandlar någon sämre på jobbet för att han eller hon är bisexuell eller är född i ett annat land. Men diskriminering kan även vara indirekt. Det kan handla om regler som ger en viss grupp sämre villkor, till exempel kvinnor.

Anställda, arbetssökande, inhyrd personal eller praktikanter kan anmäla diskriminering på arbetsplatsen. Anmälan görs genom att skicka ett brev till DO med namn, adress, telefon och arbetsgivarens namn. Det ska också framgå varför man tycker att man har blivit diskriminerad. Anmälan bör göras snabbt. I vissa situationer, till exempel vid uppsägning, är det särskilt bråttom – 14 dagar. Arbetsgivaren får inte straffa någon som har anmält diskriminering.

Anmälningar utreds av DO:s jurister. Om utredningen visar att någon har diskriminerats försöker DO i första hand förhandla fram en frivillig överenskommelse med arbetsgivaren. Det kan vara en löneförhöjning, en ursäkt, ekonomisk ersättning eller utbildningsinsatser. Om det inte går att komma överens kan DO ta fallet till Arbetsdomstolen.

DO kan bara hjälpa till om det är frågor som rör arbetslivet, högskolor, skolor, skolbarnsomsorgen och vissa andra samhällsområden. DO kan däremot inte driva ett ärende för en privatperson.


77% (av 170 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng