Elevskyddsombud/ studerandeskyddsombud

Elevskyddsombud är representanter för elever och ska säga vad eleverna tycker om arbetsmiljön till skolans ledning och personal. Från och med årskurs sju kan eleverna utse ett elevskyddsombud. De yngre eleverna har rätt att delta i arbetsmiljöarbetet efter ålder, mognad och förutsättningar. Vuxna studerande kan utse studerandeskyddsombud.

Det är eleverna som ska utse sina elevskyddsombud, men skolledningen ska visa varför det är viktigt med skyddsombud.

Ett elevskyddsombud ska jobba för en bättre arbetsmiljö i skolan. Som elevskyddsombud ska man bland annat se till att skolan har säkerhetsanordningar till farliga maskiner, att det finns skyddsrockar och glasögon i exempelvis kemisalarna och att skolan arbetar mot mobbning.

Det kan vara bra att samarbeta med personalens skyddsombud. I många fall är arbetsmiljöfrågorna gemensamma. Finns det till exempel problem med höga ljudnivåer i klassrummen så påverkas ju lärarna lika mycket som eleverna.

Elevernas rättigheter har stegvis blivit mer och mer lika de som gäller för arbetstagare. Men det finns skillnader. Skyddsombuden har till exempel rätt att stoppa farligt arbete. Det har inte elevskyddsombuden. Elevskyddsombuden är inte skyddsombud enligt arbetsmiljölagen, så bestämmelserna om skyddsombud gäller inte. Däremot har Skolverket särskilda föreskrifter som gäller just elevskyddsombud.

Elevskyddsombud har rätt att få ledigt för den tid som behövs för uppdraget. På gymnasiet kan man till och med få stödundervisning för den lektionstid man missar. Man har rätt till utbildning om arbetsmiljöarbete och man har rätt att ta del av information om till exempel ombyggnation och ändrade arbetsformer.

Studerandeskyddsombud kan utses för dem som studerar vid universitet och högskola. De har större befogenheter än elevskyddsombuden. För att kunna bli studerandeskyddsombud måste man vara 18 år.

Vart vänder jag mig?
Om du saknar elevskyddsombud på din högstadie- eller gymnasieskola, tala med din lärare eller med rektor.

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om elevskyddsombud, kontakta Skolverket.


78% (av 60 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng