Fackföreningar

En fackförening eller ett fackförbund är en organisation där anställda inom ett visst yrke eller en viss arbetsplats går ihop för att arbeta för sin situation och sina rättigheter på arbetet. Fackföreningen kan ge stöd i frågor om arbetsvillkor och hjälpa till vid tvister med arbetsgivaren.

På de flesta arbetsplatser finns kollektivavtal, vilket är ett skriftligt avtal mellan fackförening och arbetsgivare som reglerar löner, anställningsvillkor och andra förhållanden på arbetsplatsen.

Arbetsgivare och arbetstagare ska samarbeta för att det ska bli en bra arbetsmiljö. Alla arbetsplatser där fler än fyra personer arbetar ska ha skyddsombud som representerar arbetstagarna. Det är fackföreningarna som väljer skyddsombud.

En stor andel av Sveriges befolkning är medlemmar i en fackförening. De lokala fackföreningarna finns ute på arbetsplatserna och är anslutna till större förbund. Förbunden är i sin tur anslutna till centralorganisationer.

Vart vänder jag mig?
I Sverige är de största fackliga organisationerna:


66% (av 386 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng