Regionala skyddsombud

Regionala skyddsombud kan träda in när det lokala skyddsombudet behöver stöd eller på arbetsplatser där det inte finns en skyddskommitté. De har också i uppgift att se till att lokala skyddsombud utses. Om det inte är möjligt att utse ett lokalt skyddsombud, tar alltså det regionala skyddsombudet över den rollen. De regionala skyddsombuden har därför ofta erfarenhet från flera olika arbetsplatser, något som gör dem till en mycket viktig resurs i arbetsmiljöarbetet.

Det regionala skyddsombudet har som huvudsaklig uppgift att aktivera och stödja arbetsmiljöarbetet, fram för allt på mindre företag. Några uppgifter som de regionala skyddsombuden har är att:

  • aktivera arbetstagare och arbetsgivare i små företag så att de planerar, leder och genomför arbetet så att det utförs på ett sunt och säkert sätt
  • övervaka skyddet mot olycksfall och ohälsa samt delta i planeringen av förändringar i verksamheten
  • verka för att arbetsgivaren är medveten om sitt ansvar och sina skyldigheter
  • stödja det lokala skyddsombudet
  • verka för att det utses lokala skyddsombud
  • medverka vid utbildning av lokala skyddsombud och arbetsledare.

Vart vänder jag mig?
Om det saknas skyddsombud på din arbetsplats kan du vända dig till den fackliga organisationen som har kollektivavtal med arbetsgivaren.

Ibland behöver det lokala skyddsombud stöd från regionala skyddsombud då arbetsgivaren inte åtgärdar det som krävs. Om inte heller det regionala skyddsombudet har möjlighet att få arbetsgivaren att agera kan man få stöd från Arbetsmiljöverket.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till dem. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


79% (av 129 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng