Samverkan

Att arbetsgivare och arbetstagarna arbetar tillsammans med arbetsmiljöfrågor brukar kallas samverkan. Samverkan är en förutsättning för att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och arbetet med att förbättra den. Men för att arbetsmiljöarbetet ska bli effektivt är det nödvändigt att arbetstagare och skyddsombud hjälper till. Då kan alla bidra med lösningar på olika problem genom de erfarenheter de fått i sitt arbete.

Ofta finns kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackförbund som bestämmer hur detta samarbete ska gå till. Men även om det inte finns kollektivavtal har arbetstagaren rätt till inflytande. I arbetsmiljölagen finns regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.

Den svenska traditionen av samverkan innebär att arbetsgivare och arbetstagare (ofta genom sina fackföreningar) själva tar ansvar för att lösa frågor där åsikterna går isär. Det gör att det inte blir nödvändigt att lagstifta om allting in i minsta detalj.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk kan du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontaktar du skyddsombudet. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till dem. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


76% (av 77 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng