Skyddskommitté

Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas en skyddskommitté, eller arbetsmiljökommitté som det också kallas, på arbetsplatser med minst 50 arbetstagare. Men det kan även finnas på mindre arbetsplatser om de anställda begär det.

En skyddskommitté bör bestå av personer från både arbetsgivar- och arbetstagarsidan på en arbetsplats. Minst ett skyddsombud ska ingå. Representanter för arbetstagarna utses av facket. Om arbetsplatsen saknar facklig organisation utses representanten av arbetstagarna. Minst en av representanterna ska vara skyddsombud. Ordförande och sekreterare i skyddskommitté utses av arbetsgivaren.

Kommittén bör träffas minst var tredje månad för att komma överens om de stora dragen i arbetsmiljöarbetet – sådant som rör hela företaget. Det handlar alltså om övergripande och principiella frågor. Att arbetsgivare och arbetstagare kommer överens i en gemensam grupp påverkar förstås arbetsmiljön positivt eftersom alla på företaget får en gemensam grund och arbetar mot samma mål.

Exempel på frågor som skyddskommittén kan ta upp är företagshälsovård, användning av farliga ämnen, arbetsmiljöutbildning och rehabilitering. Gruppen ska också vara med och diskutera eventuella förändringar av lokaler, arbetsmetoder och organisation.

Vart vänder jag mig?
Om du jobbar på en arbetsplats med 50 eller fler arbetstagare som saknar skyddskommitté kan du vända dig till skyddsombudet eller den lokala fackliga organisationen på arbetsplatsen. På mindre arbetsplatser kan facket utse ett regionalt skyddsombud. Du kan också tala med din chef om fördelarna med att samarbeta kring arbetsmiljöfrågor, och hänvisa till arbetsmiljölagen.  

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket.


83% (av 534 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng