Anställd på bemanningsföretag

Att vara inhyrd är att både höra till och vara utanför. Samtidigt som man delar arbetskamraternas vardag får man kanske inte följa med på personalfesten. Vid personaluthyrning gäller också speciella regler för vem som har ansvaret för arbetsmiljön.

Efterfrågan på inhyrd arbetskraft har ökat under senare år. De gäller allt från industri- och städjobb till kontorstjänster och uppdrag som läkare. Som uthyrd är det bra om man är flexibel och gillar förändringar. När man byter uppdrag kan arbetsmiljön nämligen förändras totalt från den ena dagen till den andra.

Bemanningsföretag och inhyrande företag har ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön. Bemanningsföretaget har fullt arbetsgivaransvar. Kundföretaget är arbetsledare och ska se till det dagliga arbetet utförs på ett säkert sätt och i en god arbetsmiljö. För att det ska fungera krävs ett samarbete.

Bemanningsföretaget ska bland annat ge den inhyrde en bra introduktion och tydliga instruktioner om till exempel risker och personlig skyddsutrustning. För att kunna göra det måste de känna till hur arbetsmiljön ser ut på företaget. Därför ska de kontrollera till exempel lokaler, maskiner och personlig skyddsutrustning.

Chefer på bemanningsföretag har en splittrad arbetssituation. De har arbetsmiljöansvar för sina konsulter men samtidigt hårda lönsamhetskrav som gör att de måste hålla sig väl med kunderna. Om någon blir sjuk eller skadas i jobbet är det bemanningsföretagets ansvar att ordna med rehabilitering. Därför är det viktigt att de ställer krav på bra arbetsmiljö ute hos kunderna.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Men även om bemanningsföretaget är arbetsgivare, är kundföretaget är arbetsledare och ska se till det dagliga arbetet utförs på ett säkert sätt och i en god arbetsmiljö. Därför krävs ett samarbete mellan företagen. Arbetstagaren är skyldig att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om hon eller han upptäcker några fel. Arbetsgivaren är skyldig att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, Det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Sedan ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk, tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund. Det finns inget fackförbund som enbart organiserar anställda i bemanningsföretag.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom bemanningsbranschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


68% (av 50 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng