Bagare

Arbetsmiljön för bagare kan se väldigt olika ut beroende på arbetsplats. Det är dubbelt så stor risk för bagare att få astma jämfört med folk i allmänhet. Det beror på mjöldammet. Bageriastma är en känd arbetsskada, men det är fortfarande ett stort problem på många bagerier och pizzerior.

Det är inte ovanligt att bagare tvingas byta yrke på grund av besvären. Att andas in mjöldamm kan förutom astma ge rinnande näsa, kliande ögon och kronisk hosta.

För att minska mjöldammet i lokalen ger Arbetsmiljöverket följande tips:

  • lock på degblandaren
  • satsning av mjöl via en silo med en lång strumpa ner i botten på degkärlet
  • bättre kvalitet på mjöl kan minska behovet av tillsatta enzymer
  • strö ut mjöl på bakbord istället för att kasta ut det
  • grövre mjöl till doftning av bakbord, formar och bröd
  • punktutsug vid de dammigaste momenten
  • städrutiner som innehåller dammsugning och våttorkning
  • underhållsrutiner för ventilationen.

Det är viktigt med hygien på bageri, och därför tvättar bagare händerna många gånger om dagen. Men hudkontakt med tvål och vatten kan leda till eksem med narig och röd hud som kliar. Även mjöl torkar ut händerna och kan orsaka eksem. För att förebygga eksem ska man smörja in händerna med mjukgörande kräm flera gånger om dagen.

Allergiska eksem är också vanligt bland bagare och kan bero på tillsatta enzymer och vissa kryddor, till exempel vanilj och kanel. När man väl blivit allergisk räcker det med mycket små mängder för att eksemet ska blossa upp igen.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk, ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund.
Fackförbund: Livsmedelsarbetarförbundet 

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Livsmedelsföretagen 

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö kan du kontakta Arbetsmiljöverket.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


76% (av 67 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng