Brandman

Att arbeta som brandman innebär inte bara att släcka bränder, utan även att rycka ut vid trafikolyckor, kemikalieolyckor och djurräddning.

Vid bränder bildas rök som är farlig att andas in. Brandröken irriterar luftvägarna och kan ge hosta, rinnande ögon och svårigheter att andas. Halten av farliga ämnen kan vara mycket stor även om röken inte upplevs som speciellt besvärande. Därför är det viktigt att använda personlig skyddsutrustning i form av tryckluftsapparat även när det inte är så mycket rök. Även släckningsmedel är farligt att andas in. Vatten som förångats kan ge brännskador i luftvägarna och släckpulver kan ge irritation i ögon och luftvägar.

Det finns även misstankar om att brandmän löper en större risk än andra att drabbas av cancer efter ett antal år i arbetet. För att minimera risken bör man alltid använda den personliga skyddsutrustningen och försäkra sig om att den är i bästa skick.

För att orka med det tunga arbetet som brandman krävs att man är stark och har god kondition. Därför ingår träning i varje arbetspass. Men en undersökning visar att nästan en fjärdedel av alla skador på landets brandstationer uppstår under träningen. På vissa håll har man därför minskat antalet övningar med ryckiga rörelser, till exempel fotboll och innebandy, och ersatt dem med mer skonsamma övningar som gymnastik och simning.

Den psykiska pressen under och efter olyckor med skadade och döda kan vara mycket påfrestande. Det är ett problem som tidigare inte uppmärksammats så mycket, men på senare år har man börjat med samtalsgrupper efter stora olyckor.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk, prata med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas, kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
Fackförbund: Brandmännens riksförbund och Kommunal.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


77% (av 75 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng