Brevbärare

Tidiga mornar och arbete i ur och skur är brevbärarens vardag. Brevbärare börjar dagen med att sortera post och delar sedan ut posten till fots, med bil eller cykel.

Att arbeta som brevbärare är fysiskt ansträngande och tunga lyft förekommer. Det sliter på knän, rygg och axlar. Var femte kvinnlig brevbärare har besvär orsakade av tunga lyft. För att undvika ont i kroppen krävs kunskap om lämpliga arbetsställningar. Det är också bra att träna kroppens muskler, lyssna på kroppen och ta pauser för att undvika värk.

När det gäller olyckor inom branschen är fallolyckor vanligast. Många arbetsolyckor inträffar när man faller, snubblar eller trampar snett i trappuppgångarna. Trappor utgör också en stor belastning på kroppen. En åtgärd som minskat trappspringet är att fastighetsboxar på bottenvåningen, det vill säga postfack för alla lägenheter, blivit allt vanligare.

Brevbärare vistas en stor del av arbetstiden i trafiken. Att ha trafiken som arbetsmiljö är riskfyllt. För att minska riskerna vid bilkörning gäller det att hålla och anpassa hastigheten, använda bilbälte och se till att vara utvilad.

När det är mycket post kan arbetet som brevbärare upplevas stressigt. Den mest stressiga tidpunkten infaller vid jul när alla julkort ska delas ut. Men det finns även andra toppar, till exempel när det görs stora och tunga reklamutskick. Stress kan leda till många olika sjukdomar. Det är viktigt att se över arbetsmängden och kanske ta fler pauser. Mer inflytande och stöd från omgivningen kan också mildra stressen.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund. Fackförbund: SEKO, ST

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation. Arbetsgivarorganisation: Almega

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


66% (av 36 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng