Bussförare

Hur bussförarens jobb ser ut beror på om arbetet sker i storstad eller glesbygd, enligt tidtabell eller i beställningstrafik, lokalt eller regionalt. Men gemensamt för alla bussförare är att det är ett yrke med många sociala kontakter och stort ansvar för människors säkerhet.

Bussföraryrket upplevs av många som stressigt. Samtidigt som föraren ska hålla tiden och köra säkert, finns det mycket runt omkring som inte går att påverka. Det gäller trafikstockningar, passagerare, väder och väglag. Stress i kombination med att situationen inte går att påverka kan leda till att man mår dåligt.

Riskerna för hot och våld har ökat på senare år. Därför har det på många håll blivit förbjudet för bussförare att hantera pengar.

Eftersom arbetet som bussförare är ett ensamarbete är det viktigt att kommunikationen med trafikledningen fungerar. Att prata i mobiltelefon samtidigt som man kör bör däremot undvikas, eftersom det minskar säkerheten. Det gäller även om man använder handfritelefon.

Den som kör buss utsätts för vibrationer. Så kallade helkroppsvibrationer kan ge värk i nacke, axlar och rygg. Farthinder i form av vägbulor ökar vibrationerna.

Att köra buss i en storstad innebär mycket buller. Bakgrundsljuden består främst av ett lågfrekvent buller som kan påverka både reaktionsförmågan, styrningen och farthållningen. Det upplevs också som tröttande.

Många bussförare uppskattar den variation det innebär att växla mellan olika arbetstider. För andra är de oregelbundna arbetstiderna ett problem. Det kan bli långa dagar om man har delade pass där man jobbar ett par timmar tidigt på morgonen och ett par timmar sent på eftermiddagen.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du kontakta din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du ta kontakt med ditt fackförbund.
Fackförbund: Kommunal.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Transportgruppen.

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket. 

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


85% (av 96 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng