Butiksanställd

De som arbetar i livsmedelsbutiker riskerar att få ont i kroppen, bland annat på grund av ensidigt upprepat arbete och tunga lyft. Det finns mycket man kan göra själv för att undvika skador och besvär vid exempelvis kassaarbete. Det handlar om att sitta högt med sänkta axlar, arbeta så nära bandet som möjligt, inte lyfta varor i onödan och att variera arbetet.

Att arbeta i kassan är ofta stressigt. Långvarig stress utan tillräcklig återhämtning, kan orsaka högt blodtryck, huvudvärk och värk i axlar och nacke, hjärt- och kärlsjukdomar och problem med magen. För att förebygga besvär är det viktigt att personalen har inflytande över sitt arbete, raster och möjlighet att växla mellan kassaarbete och andra arbetsuppgifter.

E-handeln växer för varje år och har inneburit nya arbetsmoment och risker. Främst är det lyft och arbetsställningar man behöver vara uppmärksam på. Paket ska plockas ihop på lager, köras ut och sedan hanteras i butiker. Variation i arbetet är viktigt, liksom bra hjälpmedel för att inte få förslitningsskador.

De senaste tjugo åren har antalet butiksrån mer än fördubblats. Det är därför viktigt att ständigt arbeta med säkerheten i butiken. Säkerhetsarbetet ska vara en naturlig del av arbetsmiljöarbetet. Det vinner alla på – personalen mår bättre, kunderna känner sig tryggare och butiken sparar pengar.

Lika viktigt som tekniska lösningar i form av  lås, larm och ökad kortanvändning är att alla anställda, även extrapersonal, får utbildning på området. Att regelbundet ta upp säkerhetsfrågorna på personalmöten kan vara ett bra sätt att hålla alla uppdaterade. Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande rådet och Handelns Arbetsmiljökommitté har ett gemensamt 13-punktsprogram för att förebygga butiksrån. De som uppfyller kraven blir certifierade.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk, tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas, kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
Fackförbund: Handelsanställdas förbund  och Unionen.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Svensk handel  och Arbetsgivarföreningen KFO.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


64% (av 157 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng