Callcenteroperatör

Huvudvärk eller smärtor i nacke, skuldror, armar och händer är vanligt bland dem som arbetar på callcenter. Det beror bland annat på att en stor del av arbetsdagen tillbringas framför datorn. Att ha rätt möbler och rätt utrustning är inte tillräckligt för att förebygga besvären, utan det är också viktigt att variera arbetsställning ofta och att ta många korta pauser.

Att arbeta på callcenter kan vara stressigt och psykiskt krävande. Operatörerna måste vara serviceinriktade, arbeta fort och kunna koncentrera sig fastän miljön runt omkring kan vara störande.

Operatörerna kan också möta kunder som är hotande, kränkande eller väldigt krävande, vilket kan vara obehagligt och stressande.

Samtalsmätning och medlyssning förekommer ofta på callcenter. Samtalsmätningen (antal samtal per dag och samtalens längd) ligger ofta till grund för återkoppling och ibland även bonus för gruppen och den enskilde operatören. Många tycker att samtalsmätning och medlyssning gör att man känner sig övervakad, kontrollerad, stressad och nervös.

För att förebygga stress är det viktigt med inflytande över sitt arbete. Rätt kunskaper för arbetet och tid till återhämtning är också betydelsefullt.

Ljudnivåerna blir ofta höga när många operatörer sitter tätt och pratar i samma lokal. Det kan vara störande och försvåra arbetet, vilket kan leda till huvudvärk och trötthet. Dämpande åtgärder, som textilier och avskärmningar, kan minska bullret. Bra teleutrustning med god ljudkvalitet och spärrar mot starka ljud kan också vara en hjälp.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk, ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund.
Fackförbund: Unionen

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Almega tjänsteföretagen 

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


77% (av 18 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng