Djurskötare

Den dagliga kontakten med djur är det bästa med jobbet för de flesta djurskötare. Det finns djurskötare inom många olika områden, till exempel inom jordbruket, i djurstallar, på djurparker, djuraffär, eller som personal på hunddagis.

Arbetsmiljön för djurskötare kan skilja sig mycket åt beroende på var man arbetar. Många djurskötare har möjlighet att planera sitt arbete självständigt även om arbetet följer fasta rutiner.

En djurskötare kan tillbringa en stor del av arbetstiden utomhus, oavsett väder. Arbetstiden kan vara oregelbunden och det är inte ovanligt med ensamarbete.

Många djurskötare som arbetar med större djur, till exempel inom jordbruksverksamhet, får vara beredda på ett fysiskt arbete, som kan vara tungt och leda till ont i kroppen. Jord- och skogsbruk är en olycksdrabbad bransch vad gäller arbetsskador och arbetsolyckor. Hälften av alla arbetsolyckor i jordbruket sker i samband med arbete med djur.

När man arbetar med djur finns en risk att drabbas av allergier av olika slag, både genom den nära kontakten med djuren och genom kontakt med deras foder som kan innehålla mögel.

För den som arbetar största delen inomhus är det viktigt att det finns god ventilation eftersom det minskar risken för allergi.

Ansvar för arbetsmiljön
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund.
Fackförbund:  Kommunal

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Skogs- och lantarbetsgivareförbundet

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


59% (av 64 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng