Elev

Skolmiljön får inte se ut hur som helst. Det finns regler som är till för att alla som vistas i skolan ska må bra. Arbetsmiljölagen gäller inte bara dem som arbetar i skolan, utan även eleverna. Enligt arbetsmiljölagen har rektorerna och de kommunala politikerna ansvaret för att skolmiljön är bra.

Från och med årskurs sju kan eleverna utse ett elevskyddsombud. Elevskyddsombuden är representanter för elever och ska säga vad eleverna tycker om arbetsmiljön till skolans ledning och personal. De som studerar vid universitet och högskolor kan utse studerandeskyddsombud.

Mobbning får inte förekomma i en bra arbetsmiljö, vare sig mellan elever eller mellan elever och lärare. Det är skolledningens ansvar att se till att ingen blir mobbad, och alla skolor ska ha en handlingsplan mot mobbning.

Det är viktigt att inte bara tänka på hur man ska stoppa mobbningen utan även hur man ska göra för att mobbning inte ska uppstå. Om mobbning ändå uppstår ska den som har blivit mobbad snabbt få stöd och hjälp.

Ansvar för arbetsmiljön
Enligt arbetsmiljölagen har rektorerna och de kommunala politikerna ansvaret för att skolmiljön är bra. Arbetsmiljöverket inspekterar skolorna. Som elev har du rätt att vara med och påverka skolans långsiktiga arbete med att göra skolmiljön bättre.

Vart vänder jag mig?
Börja med att prata med din klassföreståndare, berörd ämneslärare eller mentor. Du kan också ta upp frågan på klassrådet. Nästa steg är att prata med rektor eller skolans skyddsombud/elevskyddsombud. Rektor har ansvar för att arbetsmiljölagen följs.

Om inte rektor gör något åt problemet kan du vända dig till kommunen. Det är säkrast att skriva så att du får ett skriftligt svar att visa upp för rektor. I fristående skolor kan du vända dig till huvudmannen för skolan. 

Om fortfarande inget görs åt saken kan du vända dig till Arbetsmiljöverket

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


54% (av 51 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng