Florist

Arbetet som florist är ofta praktiskt inriktat och innebär stor variation. Förutom det praktiska arbetet med växter består arbetet också ofta av kundkontakter. Det innebär stor omväxling men även risk för stress och konflikter.

Floristen arbetar främst i blomsterbutiker, och butikerna är ofta små med en till två arbetstagare. En av fördelarna med små arbetsplatser kan vara att chef och anställda ofta arbetar nära varandra och delar samma arbetsvillkor. Det kan betyda att det är lätt att diskutera arbetsmiljöfrågor och genomföra åtgärder för förbättringar. Nackdelen kan vara att det inte alltid finns tillräckligt med resurser i små företag för att utreda arbetsmiljöproblem och åtgärda dem.

Många delar av florist yrket kräver olika former av personlig skyddsutrustning. Handskar, vattenavvisande förkläden, armskydd, arbetsbyxor och skor med stålhättor är exempel på bra utrustning. Risken att skära sig i händerna är stor.

Personer som arbetar med krukväxter eller snittblommor i växthus riskerar att komma i kontakt med rester av bekämpningsmedel som finns kvar på växterna en tid efter att de behandlats. Riskerna går att hantera om arbetsgivaren gör de riskbedömningar som behöver göras och planerar arbetet på ett bra sätt. Det kan handla om val av arbetsteknik och om utrustning som minskar riskerna att utsättas för bekämpningsmedel.

Såväl olika växter som de kemikalier som en florist kommer i kontakt med kan ge upphov till allergier av olika slag. Arbetet som florist kan också innebära en del tunga lyft och obekväma arbetsställningar som kan ge ont i kroppen. Det kan förebyggas till exempel genom att investera i lyfthjälpmedel, utbilda i lyftteknik, skapa fler pauser eller genom arbetsväxling .

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk, ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund.
Fackförbund: Handelsanställdas förbund

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Svensk Handel

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö kan du kontakta Arbetsmiljöverket.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


86% (av 66 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng