Frisör

Frisöryrket är ett kreativt yrke med många sociala kontakter, och många drömmer därför om att bli frisörer. Men de är få som känner till riskerna med yrket. Frisörer får ofta besvär av sitt jobb och det är vanligt att de tvingas byta yrkesbana.

Handeksem är ett av de vanligaste besvären hos frisörer. Blekmedel, hårfärger och permanentvätska innehåller farliga ämnen som kan förvärra och ge eksem. Kontakt med vatten, tvål och schampo förstör dessutom hudens naturliga skydd och gör den mer känslig för irriterande ämnen.

För att undvika besvär är det viktigt att smörja in händerna med mjukgörande kräm flera gånger om dagen. Skyddshandskar ska användas så ofta det går. Att byta ut skadliga produkter mot mindre skadliga är också en bra åtgärd.

Luften i frisersalongen innehåller många ämnen som kan irritera luftvägarna. Blekmedel och hårfärger kan till och med framkalla astma och allergi. En väl fungerande ventilation är därför viktig i frisersalongen. För blandning av hårfärger och andra kemikalier kan det vara bra att använda punktutsug eller dragskåp. Punktutsug ovanför kundstolen kan förbättra luften ytterligare.

Yrket innebär ofta obekväma och påfrestande arbetsställningar. Många frisörer har därför ont i kroppen på olika sätt, i fötter, ben, rygg, nacke, axlar och handleder. Förebygg besvär genom att växla mellan olika arbetsuppgifter, ta många korta raster och arbeta med armarna nära kroppen. God belysning medför också att man slipper anstränga kroppen för att se bra.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk, ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund. Fackförbund: Handelsanställdas förbund

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Frisörföretagarna

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


70% (av 216 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng