Grävmaskinist

En grävmaskinist tillbringar större delen av sin arbetstid i hytten på maskinen. Arbetsuppgifter är bland annat att manövrera grävmaskinen för att flytta jord och schaktmassor, som till exempel att gräva ut för en grund till ett hus, gräva diken eller arbeta vid vägbyggen. Resor och arbete på annan ort kan förekomma.

Att arbeta som grävmaskinist kan slita på kroppen. Enformiga arbetsuppgifter, vibrationer och höga ljudnivåer från maskinen kan innebära risker för såväl värk i kroppen som hörselskador. Som grävmaskinist arbetar man ibland ensam och det är viktigt tänka efter vilka riskerna kan vara både för en själv och för andra.

Maskinisten kan göra flera saker för att minska risken för olyckor och värk i kroppen. Att använda bälte och skyddsskor är ett exempel. Ett annat är att inleda varje arbetspass med att föraren ställer in stol, reglage och ratt efter sin kropp. Att ta paus varje timme för att byta position är också bra.

I arbetet ingår att sköta maskinens underhåll och utföra enklare reparationer. Som maskinförare är man skyldig att följa de säkerhetsinstruktioner, regler och rutiner som finns på arbetsplatsen.

En vanliga olycksorsak är att tappa grävmaskinens skopa, vilket kan vara livsfarligt för dem som arbetar på marken eftersom skopan är så tung. Därför är det viktigt att ha rutiner för att se till att skopan är ordentligt fastlåst.

Det är vanligt att grävmaskinförare är egna företagare, men man kan också vara anställd av exempelvis bygg- och anläggningsföretag.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund.
Fackförbund: Svenska Byggnadsarbetareförbundet eller SEKO, Väg - Ban (facket för Service och kommunikation).

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


81% (av 174 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng