Kommunikatör

Att arbeta som kommunikatör innebär i huvudsak att på olika sätt föra ut företags, myndigheters eller organisationers budskap på ett sätt som är lätt att ta till sig för mottagaren. Inom kommunikationsområdet finns många olika yrkestitlar och arbetet har många olika inriktningar.

Arbetsuppgifterna varierar, till exempel beroende på om det är en stor eller liten organisation, om verksamheten är ideell eller kommersiell eller om arbetsgivaren arbetar internationellt eller bara i Sverige.

För vissa kommunikatörer innebär arbetet ett strategiskt ansvar för informationsarbetet medan. Andra arbetar med att praktiskt producera olika typer av informationsmaterial som broschyrer, texter på webbsidor eller nyhetsbrev. En kommunikatör kan också arbeta som specialist inom ett område, till exempel PR, webb, teknik, sociala medier, digital marknadsföring eller som språkkonsult.

Kommunikatören förväntas ofta vara tillgänglig för media och andra, och arbetet sker ofta under tidspress. Stress är därför en riskfaktor. När kraven blir för stora och det inte finns tid för återhämtning kan stressen leda till sjukdom och sjukskrivning. Sömn, motion och bra mat är exempel på bra återhämtning.

Arbetsdagen tillbringas till stor del framför datorn. För att förebygga besvär som värk i nacke och rygg är det viktigt att ha rätt möbler och rätt utrustning, men det är också viktigt att variera arbetsställning ofta och att ta många korta pauser.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
Fackförbund: DIK
Arbetsgivarorganisation: Medieföretagen (en del av Almega), Tidningsutgivarna.

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.

100% (av 2 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng