Jultomte

Nu är det högt tempo i tomteverkstan för att alla julklappar ska hinna bli klara i tid. Då är det lätt hänt att tomten och hans nissar känner sig stressade. För att stressen inte ska påverka dem negativt är det viktigt med återhämtning. Det är bra om de kan stänga av tankarna på jobbet och sova gott om natten. Det är också klokt att försöka ställa bort släden och motionera lite.

Tomtenissarnas arbete kan vara ensidigt. Att få belastningsskador ligger nära till hands, eftersom många barn önskar sig samma sak och flera tusen exemplar ska tillverkas. Då är det bra om nissarna roterar mellan olika arbetsuppgifter. Det är också viktigt att ta många korta pauser så att musklerna får vila.

Det kan bli bullrigt i tomteverkstan även om jultomten har satt in ljudabsorbenter i väggar och tak. När det hamras och spikas mycket använder tomten och nissarna personlig skyddsutrustning i form av hörselskydd för att slippa oljudet.

Alla på tomteverkstan har ett ansvar för att stämningen är trivsam, att nissarna inte kivas och att alla mår bra. Jultomtens uppgift är att tala om för nissarna att de inte får reta varandra och på ett tidigt stadium försöka upptäcka och förebygga konflikter.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren, i det här fallet jultomten, som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagarna, det vill säga nissarna, är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Jultomten är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket innebär att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Sedan ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i arbetsmiljön eller om man upptäcker en risk ska man tala med sin närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontaktar man skyddsombudet. Finns det inget skyddsombud på arbetsplatsen kan man kontakta sitt fackförbund.

Som företagare kan man vända sig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Man kan också vända sig till sin arbetsgivarorganisation.

Vid frågor om arbetsmiljöregler kan man kontakta Arbetsmiljöverket. Man kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


90% (av 139 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng