Kemtvättsanställd

Kemtvätt är en process som renar kläder utan vatten. Textilerna nedsänks och rengörs i flytande lösningsmedel. Arbetsmiljön för kemtvättsanställda kan se olika ut beroende på arbetsplats. De flesta kemtvättar är småföretag med två-tre anställda.

De största arbetsmiljöproblemen inom kemtvättsbranschen är belastningsskador och kemiska hälsorisker. Bland sjukdomar överväger eksem och påverkan på luftvägar.

Om du är gravid ska du vara försiktig med att arbeta med kemtvättmedel, eftersom det innehåller starka organiska lösningsmedel. Det finns risker för att lösningsmedlen kan öka risken för missfall eller fosterskador.

Den som arbetar som kemtvättsanställd riskerar att få ont i kroppen, bland annat på grund av ensidigt upprepat arbete och tunga lyft. Det finns mycket man kan göra själv för att undvika skador och besvär. Det kan handla om att inte lyfta tungt i onödan och att variera arbetet.

Att arbeta i kemtvätt är ofta stressigt. Långvarig stress, utan tillräcklig återhämtning, kan orsaka högt blodtryck, huvudvärk och värk i axlar och nacke, hjärt- och kärlsjukdomar och problem med magen. För att förebygga besvär är det viktigt att personalen får mer inflytande över sitt arbete, kan ta pauser och får möjlighet att växla mellan olika arbetsuppgifter.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund. Fackförbund: Kommunal

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


100% (av 10 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng