Kock och kallskänka

De vanligaste arbetsolyckorna i restaurangköket inträffar när någon halkar omkull. Oftast beror det på spill på golvet, men det kan också bero på hala skor eller att det står saker i vägen. Det är viktigt att det är rätt lutning på golvet så att spillvatten rinner ned i golvbrunnen. Självklart måste man också hålla golven rena och torra och använda bra skor.

Kock och kallskänka är två av de yrkesgrupper som drabbas mest av brännskador. Olyckorna beror ofta på den trånga och stressiga miljön. De allvarligaste olyckorna händer när man gör rent fritöser, eftersom het olja kan orsaka svåra brännskador. Brännskador kan också orsakas av heta stekbord eller uppstå när man tappar kärl med hett innehåll. Stänk av maskindiskmedel kan leda till frätskador på hud och i ögon, så man bör vara extra försiktig vid påfyllning av maskindiskmedel.

Skärskador beror ofta på slöa knivar, och därför ska knivar hållas ordentligt slipade. Skyddsanordningar ska finnas på alla skärmaskiner. Är skyddsanordningen trasig ska maskinen inte användas. När maskiner ska göras rena ska strömmen slås av först. Se alltid till att köksmaskinerna står stadigt, och meddela arbetsledaren om något verkar vara fel.

Restaurangarbete är ofta tungt och det är vanligt med påfrestande arbetsställningar. Det kan leda till värk i nacke, armar och axlar. Det vanligaste skälet till påfrestande arbetsställningar är att arbetet sker i fel höjd. Det kan avhjälpas med höj- och sänkbara arbetsytor. Undvik att lyfta mer än 15 kilo och försök också att minska antalet tunga lyft, till exempel genom att inte beställa för stora förpackningar. Det är alltid bra för kroppen att variera arbetet så mycket som möjligt.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas, kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
Fackförbund: Hotell- och restaurangfacket (HRF)

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Visita

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


70% (av 84 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng