Kriminalvårdare

Kriminalvårdare arbetar vid en anstalt eller ett häkte. I kriminalvårdarens arbete ingår att övervaka ordning och säkerhet. I arbetet kan också ingå att prata med de intagna och försöka få dem att reflektera över sin situation. Det kan till exempel innebära att försöka motivera en missbrukare till vård eller behandling.

För kriminalvårdare är såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön hård. Trakasserier, hot och våld är vanliga arbetsmiljöproblem för kriminalvårdare. Yrkesgruppen har en utsatt situation då de ofta är ensamma med de intagna. Det är därför viktigt att det finns rutiner och beredskap för hot- och våldssituationer. Förutom fysisk skada eller psykiska besvär kan den som drabbas av hot eller våld i sitt arbete bli stressad, rädd och misstänksam.

Att arbeta ensam är vanligt. Det försvårar hotfulla situationer. Att arbeta ensam kan innebära stark psykisk press. Ihop med hög arbetsbelastning kan det göra att man upplever stress.

Kriminalvården har öppet dygnet runt, vilket innebär arbetstider såväl dag- som nattetid. Skiftarbete kan leda till allt från sömnproblem, övervikt och mag- och tarmbesvär till cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.

Allt mer arbete inom kriminalvården har blivit administrativt och belastningsskador kan förekomma. För att förebygga belastningsskador är det viktigt att man variera arbetsställning och har rätt och anpassad kontorsutrustning. Det är till exempel bra om datorn står på ett höj- och sänkbart bord, så att höjden kan anpassas efter den som arbetar där. Även en bra ergonomisk stol är viktigt i ett yrke där man sitter mycket.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
Fackförbund: SEKO eller ST

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisationer: Ledarna eller Almega

Om du har frågor om arbetsmiljöregler kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


88% (av 25 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng