Kyrkogårdsarbetare

Att vara kyrkogårdsarbetare innebär ett omväxlande och fritt arbete. Det är en fördel att vara intresserad av människor, eftersom yrket kan innebära många kontakter med besökare.

Kyrkogårdsarbetare arbetar med skötseln av en församlings grönytor och gravar, fastighetsunderhåll, vattning, plantering av blommor, plogning, snöskottning med mera, även gravgrävning och arbete i krematoriet kan förekomma.

Arbetet utförs ofta utomhus och då utsätts man för påfrestningar i form av värme och kyla. Solens UV-strålning samt mygg och fästingar som kan bära på infektionssjukdomar utgör arbetsmiljörisker. Men arbete utomhus kan också vara bra för det psykiska välbefinnandet.

Arbetet kan vara säsongsbetonat och det kan förekomma helgtjänstgöring.

Vid grävning av gravar ska skyddskläder användas och grävningen ska planeras så att risk för ras förebyggs. Rasskydd ska användas och man får heller inte gräva eller återfylla en grav ensam.

Vid arbete i krematorier krävs att man har lämplig och relevant utbildning inom såväl det tekniska som det humanistiska området.

En del arbete sköts med hjälp av olika maskiner såsom åkgräsklippare, snöslunga och grävmaskin. I vissa fall krävs maskinförarutbildning.

Arbete på kyrkogården ska utföras så att de som besöker kyrkogården får ett gott bemötande. Vid begravning och gravsättning ska man undvika att köra lövblås, trimmer, gräsklippare, traktorer och liknande i närheten av kapellet eller kyrkan.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund.
Fackförbund: Kommunal

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation. Arbetsgivarorganisation: Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen..

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.

 


95% (av 23 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng