Läkare

Att arbeta som läkare kan vara stressigt och psykiskt påfrestande. Läkaren ska ofta hinna med många patienter på kort tid och samtidigt ge bra vård och visa omtanke. Att dra in på lunchen och att jobba över är vanligare bland läkare jämfört med andra yrken. Ett problem är också att många känner att de inte kan bestämma arbetstakten och när olika arbetsuppgifter ska utföras. 

Långvarig stress och för lite tid till återhämtning sliter på kroppen och kan leda till en rad olika sjukdomar. För att förebygga ohälsa krävs inflytande över arbetet, stöd från omgivningen och möjligheter till fler pauser och återhämtning.

Att arbeta i vården innebär nära kontakt med människor och är därför en stor risk för smitta. För att undvika smitta bör sjukvårdspersonal ha kortärmade arbetskläder och sprita händerna före och efter kontakt med vårdtagare. De bör heller inte använda smycken eller armbandsur på händer och underarmar.

Läkare kan utsättas för hot och våld på jobbet. De som arbetar på akutmottagningar och inom psykiatrisk och geriatrisk vård är särskilt drabbade. Den som utsätts för hot eller våld kan, förutom en fysisk skada, få försämrad motivation och sömnsvårigheter. En förebyggande åtgärd är att öka medvetenheten om våldsrisker på arbetsplatsen.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund
Fackförbund: Sveriges läkarförbund

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisationer: Arbetsgivaralliansen, Sveriges kommuner och Regioner (SKR), Vårdföretagarna.

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


83% (av 101 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng