Livsmedelsarbetare

En livsmedelsarbetare har många riskfyllda arbetsuppgifter och hanterar farliga verktyg, som exempelvis knivar och sågar. Några jobbar vid löpande band, då finns risk för att klämmas och fastna. Andra sköter transporter av tunga vagnar och korgar eller arbetar med lastbils- och truckkörning, då finns risk för klämskador och belastningsskador. En bagare eller konditor räknas också som livsmedelsarbetare och för dem är den största risken mjöldammsallergi

Dessutom tillkommer de ”nya” psykosociala riskerna såsom stressrelaterad ohälsa. Andra psykosociala risker kan vara att man oroar sig för förändringar, att cheferna inte lyssnar eller rädsla för följderna om man framför kritiska synpunkter.

Att arbeta som livsmedelsarbetare kan slita på kroppen. Tunga lyft, enformiga arbetsuppgifter, vibrationer och höga ljudnivåer från maskiner innebär risker för såväl värk i kroppen som hörselskador.

Många av hälsoriskerna kan förebyggas genom att man väljer en bra arbetsmetod och moderna maskiner. Det är också viktigt att använda rätt skyddsutrustning, som till exempel hörselskydd, ögonskydd och andningsskydd.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk, ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund.
Fackförbund: Livsmedelsarbetareförbundet

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Livsmedelsföretagen

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


66% (av 15 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng