Målare

Måleriarbetet innehåller många belastande arbetssituationer. För att belastningen inte ska bli ensidig är det därför bra att rotera mellan olika arbetsuppgifter. Grundläggande råd är att arbeta nära kroppen, växla mellan höger och vänster hand och arbeta med korta rörelser utan långa sträckavstånd. Det är också viktigt att ta paus. Ibland kan några sekunders vila räcka för att ge musklerna chans till återhämtning.

Fallolyckor sker oftast från arbetsbock eller från stege. Det är också lätt att falla genom att snubbla på något eller trampa snett. Därför är planering och ordning och reda viktiga förutsättningar för att målaren ska kunna arbeta säkert.

Vissa färger kan innebära risk för kontaktallergi eller vara farliga att andas in. Ohälsosamma härdplaster förekommer också i målarens vardag, till exempel i golvbeläggning, lim eller som tätningsmedel. För alla kemikalier som används på företaget ska det finnas säkerhetsdatablad där det framgår hur man ska skydda sig. Arbetsgivaren ska också undersöka riskerna med att använda kemikalierna. Det är bra att försöka ha god ventilation, att använda andningsmask när det behövs och att använda heltäckande kläder.

Arbetsgivare och fackförbund har tillsammans kommit fram vilken personlig skyddsutrustning som behövs för målare. Dit hör bland annat filter mot damm och kemikalier, knäskydd, skyddskräm och rengöringsmedel. Den skyddsutrustningen ska arbetsgivaren stå för.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontaktar du ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
Fackförbund: Svenska målareförbundet

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation:Måleriföretagen

Om du har frågor om arbetsmiljöregler kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen


75% (av 101 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng