Meteorolog

Arbetsmiljön för meteorologer kan se lite olika ut beroende på arbetsplats. Man kan arbeta som "vanlig" meteorolog eller som försvarsmeteorolog eller marinmeteorolog.

Meteorolog arbetar med att beräkna och förutsäga väder och klimat. De arbetar vid datorn och tar hjälp av radar- och satellitteknik för att se vilka väderförhållanden som råder.

Många meteorologer arbetar på SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) men som meteorolog kan man även forska eller utbilda på meteorologiska institutioner. Det kan förekomma skiftarbete.  

Meteorologer jobbar ofta i kontorsmiljö. Där är belastningsskador vanligt förekommande. För att förebygga belastningsskador är det viktigt att man variera arbetsställning och har rätt och anpassad kontorsutrustning. Det är till exempel bra om datorn står på ett höj- och sänkbart bord, så att höjden kan anpassas efter den som arbetar där. Även en bra ergonomisk stol är viktigt i ett yrke där man sitter mycket.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund. Fackförbund: Naturvetarna

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


57% (av 7 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng