Personlig assistent

Det blir allt vanligare att ge vård och omsorg till människor i deras hem. Det försvårar för arbetsgivaren att kontrollera arbetsmiljön. Det är därför viktigt att den anställde rapporterar brister och risker till arbetsgivaren.

Skador från till exempel tunga lyft är vanligt bland personliga assistenter. De vanligaste besvären är i nacke, skuldror och rygg. För att undvika besvär är det viktigt med fritt arbetsutrymme och tillräckligt breda dörröppningar. När en vårdtagare ska flyttas från ett ställe till ett annat krävs förflyttningshjälpmedel. God kommunikation med brukaren är också viktigt för att minska den fysiska ansträngningen vid tunga lyft.

Många personliga assistenter blir hotade i sitt arbete. Slag, bett, knuffar och sparkar förekommer också. Förutom en påtaglig skada kan hot och våld göra att man känner sig rädd, får fobier och svårt att sova. En förebyggande åtgärd är att arbetsgivaren undersöker vilka situationer som kan bli hotfulla och se till att arbetsmiljön görs säkrare. Den anställda ska också få utbildning och instruktioner som gör arbetet säkert.

Att vara ute på vägarna är en del av arbetet som man kanske inte tänker på. Det handlar om att ta sig till och från vårdtagarna med hjälp av bil eller cykel, men också att följa med vissa vårdtagare när de kör bil. I det sistnämnda fallet kan till exempel vårdtagarens bil utgöra en risk om den är i dåligt skick.

Det är en speciell arbetsmiljö när man jobbar hemma hos brukaren. Brukaren har sina rättigheter samtidigt som den anställda har rätt till en bra arbetsmiljö. I vissa fall är det brukaren själv som är arbetsgivare. Tidigare har arbete i arbetsgivares hushåll undantagits från arbetsmiljölagen, men efter en lagändring vid årsskiftet 2008/2009 gäller arbetsmiljölagen även arbete hemma hos arbetsgivaren.

Andra vanliga problem och risker är ensamarbete och smittrisk.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivarens som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns på varje arbetsplats, det vill säga varje hem. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk – meddela detta till din arbetsgivare. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
Fackförbund: Kommunal.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisationer: Arbetsgivarföreningen KFO , Kommunnära företagens samorganisation (KFS)Vårdföretagarna/Almega, Svenska arbetsgivaralliansen och Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö kontakta Arbetsmiljöverket.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


59% (av 82 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng