Renhållningsarbetare

En renhållningsarbetare hämtar sopor och hushållsavfall från bland annat bostäder, butiker och restauranger. Soporna hämtas vanligtvis i en komprimerande sopbil, det vill säga en bil där soporna pressas ihop så att de tar mindre plats.

Sophämtare arbetar för det mesta i arbetslag bestående av två personer i varje bil. Arbetet börjar ofta tidigt på morgonen.

Sophämtaryrket präglades länge av tunga lyft av säckar, vilket gav förslitningsskador i knän och nacke, men i och med att man infört rullkärl och robotarmar på bilen har problemen minskat.

Att arbeta som sopåkare kan ändå slita på kroppen. Tunga lyft, enformiga arbetsuppgifter, vibrationer och höga ljudnivåer från sopbilen innebär risker för såväl värk i kroppen som hörselskador. Många av hälsoriskerna kan förebyggas genom att man väljer en bra arbetsmetod. Det är också viktigt att använda rätt skyddsutrustning, som till exempel hörselskydd.

Ibland uppstår stressande situationer som kan ha med trafiken och framkomligheten att göra. Då det viktigt att tänka på att inte göra avkall på trafiksäkerheten. Genom att hålla hastighetsbegränsningen, inte köra på gångvägar och inte backa mer än korta sträckor ökar säkerheten. Det förekommer också att renhållningsarbetare utsätts för hot under arbetspassen.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk, ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas, kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan fackförbundet kontaktas.
Fackförbund: Svenska Tranportarbetareförbundet och Kommunal.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Transportgruppen, Pacta och Kommunala Företagens Samorganisation (KFS).

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.

 

 


61% (av 21 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng