Reseledare

En reseledare är ofta stationerad på en ort utomlands. Man kan också resa runt som ledare för turistgrupper. Reseledarens uppgift är att ha hand om gäster under deras semester.

Reseledarens arbete är ansvarsfullt och består av många olika uppgifter. Det ingår bland annat att informera gäster, ge service och lösa problem.

Stress i arbetsmiljön kan uppstå när missnöjda gäster klagar. Det kan också handla om att en resenär blir sjuk eller råkar ut för ett brott. Det är viktigt att vara professionell även i svåra situationer. Tempot är ofta högt med oväntade problem som måste lösas snabbt.

Arbetstiden är ofta oregelbunden och förutom kvällar arbetar reseledare i regel även på helger. Vid jobb utomlands är arbetsförhållandena också annorlunda än i Sverige.

Långa arbetsdagar förekommer, för reseledare ansvarar för aktiviteter både morgon och kväll. Det kan vara svårt att skilja mellan jobb och fritid eftersom gästerna inte alltid tar hänsyn till om reseledaren arbetar eller är ledig. Reseledares möjlighet till återhämtning blir därför extra viktig.

Ibland är arbetsmiljön bullrig. I jobbet förekommer högljudda miljöer som flygplatser, stora barngrupper och nattklubbar. För reseledaren kan både öron och röst bli trötta.

I anslutning till arbetsplats och gäster finns ibland alkohol. Det innebär att särskilda risker kan uppstå.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund.
Fackförbund: Unionen

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Almega tjänsteföretagen

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


80% (av 36 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng