Screen- och offsettryckare

Maskinskador är vanliga inom den grafiska branschen. En av orsakerna är att skydden på farliga maskiner ofta kopplas bort. Det är därför viktigt att skyddsutrustning kontrolleras regelbundet och att den används. Farliga maskiner ger direkta skador medan andra brister i arbetsmiljön kan ge skador efter en längre tids arbete.

De flesta arbetsskador och arbetssjukdomar i den grafiska branschen beror på problem med axlar och nacke. En av orsakerna är tungt och ensidigt arbete vid maskiner.

Om det är svårt att komma åt eller om det är dålig belysning tvingas den anställde att arbeta i olämpliga arbetsställningar. Det belastar ofta nacke och axlar. Ett stressigt arbete ökar dessutom muskelspänningar och kan förvärra skador i nacke och axlar.

För att förebygga problem med nacke och axlar bör långvarigt ensidigt arbete begränsas. Tillräckligt långa pauser är också viktigt.

I tryckerier förekommer många kemikalier i form av emulsioner, färger, lösningsmedel och avfettningsmedel. Att utsättas för exempelvis lösningsmedel kan leda till ihållande trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, minnesförlust och instabilt humör.

För att skydda sig mot att andas in lösningsmedel kan dammfiltermask användas. Bra ventilation är en annan viktig åtgärd.

Konserveringsmedel och färger som används i vissa tryckprocesser är irriterande för huden och luftvägarna och kan ge allergiska besvär. Huden kliar och det blir svårare att andas. Pappersdamm och lösningsmedel kan vara både uttorkande och irriterande för andningen. Dessutom minskar motståndskraften mot andra ämnen, vilket kan leda till överkänslighet.

Handskar ger ett bra skydd för huden när du exempelvis rengör tryckpressar. Dammfiltermask skyddar mot pappersdamm.  

Arbetsgivaren ska se till att den som arbetar med härdplaster genomgår en läkarundersökning. Dessutom krävs utbildning i risker och skyddsåtgärder.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivarens som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk – meddela detta till din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
Fackförbund: Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (GS)

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Grafiska företagens förbund (GFF)

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö kontakta Arbetsmiljöverket.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


88% (av 9 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng