Serveringspersonal

Restaurangbranschen kräver att man samarbetar bra och håller ett högt tempo. När det är stressigt ökar risken för irritation. Chefen har ett stort ansvar att både se och lösa konflikter.

För den som har ett stressigt jobb kan det vara lockande att varva ner med alkohol. Det blir lätt till en ond cirkel. Men alkohol gör att man blir tröttare och mer lättstressad dagen efter. Många olyckor på jobbet beror på missbruk. Därför är det viktigt att agera när en medarbetare verkar ha problem med alkohol eller droger. Det ska finnas tydliga riktlinjer för alkohol- och droger på jobbet.

De vanligaste olyckorna på en restaurang är att någon halkar och faller omkull. Det beror ofta på spill på golvet, hala skor eller att saker står i vägen. Därför är det viktigt att hålla golven rena, försöka bygga bort nivåskillnader och trappor och använda bra skor.

Att bära tallrikar hör till det tyngsta arbetet, särskilt som många restauranger använder tunga tallrikar. Om tallrikarna byts ut mot lättare minskar risken för handledsskador. Man kan också använda serveringsvagn. Servering där gästerna får ta maten från serveringsfat som hålls av personalen är ofta mycket slitsam för kroppen. Då kan det vara idé att byta serveringsmetod.

Restaurangkök ska ha stark belysning, medan ljuset i matsalen brukar vara mera dämpat. Det kan ställa till problem för serveringspersonal som går mellan kök och matsal, eftersom ögonen inte hinner ställa om sig. Ett sätt att lösa problemet är att öka ljusstyrkan i matsalen. Man kan också skapa en mjuk övergång i belysningen, eller så kan personalen hämta maten i en lucka.

Liksom inom andra yrken där man kommer i kontakt med andra människor finns alltid en risk för att hotfulla situationer uppstår. Då är det bra att redan i förväg ha pratat om vad man ska göra om någon beter sig hotfullt. Det är också bra med tydliga säkerhetsrutiner, liksom handlingsplaner för hur anställda ska göra i hotfulla situationer. Utbildning i kommunikation och bemötande mot en aggressiv eller provocerande person är också ett sätt att hantera hot och våld på jobbet.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund.
Fackförbund: Hotell- och restaurangfacket

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Visita

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


85% (av 97 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng