Skådespelare

En skådespelare har flera arbetsmiljörisker att förhålla sig till i sin vardag. Både fysiska och psykiska. För att undvika halk- och fallskador är det viktigt att tejpa fast lösa sladdar och ha rena och torra golv. Vridscener kan innebära en olycksrisk och ska köras av utbildad personal.

Inom scenkonsten är ljuseffekter vanliga men det gäller att undvika att de som står på scenen bländas av starka lampor. Det kan även finnas risker med starka ljud, till exempel pistolskott eller andra ljudeffekter. Ibland kan också musiknivån vara hög.

Vissa allergier kan vara besvärliga för skådespelare, till exempel dammallergi eller allergi mot ämnen i smink. Noggrann städning och vädring är bästa sättet att klara sig undan dammallergi. I förebyggande syfte är det bra att gå igenom vilka sminkprodukter som används och om det kan finnas bättre alternativ. Smink är en färskvara, och därför ska bäst-före-datum kontrolleras regelbundet. Skådespelare som sminkar sig själva ska gärna ta av klockor och ringar under sminkningen för att undvika sminkrester som ligger kvar mot huden.

Inom yrken med stress och sena arbetstider är risken större att få problem med alkohol. Det är lätt att ta till alkohol för att varva ned och kunna sova. Extra riskfyllt är turnélivet där man ofta umgås på krogen efter föreställningen. Därför är det viktigt att teaterledningen är uppmärksam på tidiga signaler på missbruk.

Att spela och repetera trots skador och sjukdomar är vanligt. Risken är att det i förlängningen leder till långtidssjukskrivning. Därför kan skådespelaren behöva stöd i beslutet att sjukskriva sig. Det kanske räcker med stödet från en kollega, men beslutet kan också fattas i samråd med personalchef och läkare.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
Fackförbund: Teaterförbundet

Som chef kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Branschorganisation: Svensk scenkonst

Om du har frågor om arbetsmiljöregler kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


74% (av 47 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng