Skogsbrukare

Den som arbetar i skogen utsätts för en rad risker, och olycksstatistiken visar att skogsbruket tillsammans med jordbruket är Sveriges mest olycksdrabbade bransch. Varje år sker över 100 olycksfall.

Många olyckor inträffar i samband med trädfällning. Var fjärde olycka vid trädfällning beror på att man halkar eller faller när det är isigt och halt i skogen. Lika många olyckor sker med motorsåg och beror på att man träffas av sågbladet eller av sprättande stammar och grenar vid sågning. Sedan 2004 finns ett särskilt körkort för motorsåg för att minska olycksrisken.

Många som arbetar i skogen kommer också i kontakt med farliga ämnen som bekämpningsmedel mot skadedjur och ogräs. Eftersom effekten av farliga ämnen kan komma lång senare är det viktigt att skaffa sig information om ämnet och använda skyddsutrustning.

Skogsarbete sliter på kroppen. Tunga lyft, monotona arbetsuppgifter, vibrationer och buller från maskiner innebär risker för såväl värk i kroppen som hörselskador. Många av hälsoriskerna kan förebyggas genom att välja en bra arbetsmetod och moderna maskiner.

Vid skogsröjning med motorsåg bör man kontrollera att sågarna är utrustade med fungerande skydd. Alla som använder motorsåg ska ha tillräcklig kompetens för att använda den, till exempel motorsågskörkort. Det är också viktigt att använda lämplig skyddsutrustning som till exempel skyddshjälm, ögonskydd, skyddsbyxa med sågskydd och skyddsskor med stålskyddshätta.

Ansvar för arbetsmiljön
Det skogsbolag eller den lantbrukare som äger skogen har huvudansvaret för arbetsmiljön vid skogsarbete. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel. Lantbrukaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas. Lantbrukaren måste ta fram instruktioner för farliga arbetsuppgifter som trädfällning med motorsåg och hantering av farliga ämnen. Det kan också handla om instruktioner för att larma om en olycka skett eller hur man kan undvika att få värk i kroppen och andra hälsoproblem.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk kan du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontaktar du ditt skyddsombud. Finns det inga skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Fackförbund: Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket (GS)

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Arbetsgivarorganisation: Gröna arbetsgivare

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


71% (av 21 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng