Skräddare

För skräddare beror de flesta arbetssjukdomarfysisk belastning. Ensidigt och monotont arbete och olämpliga arbetsställningar kan efter ett tag ge värk i kroppen. För att motverka det kan man bland annat variera arbetsställningen och ta korta pauser.

De vanligaste arbetsolyckorna för skräddare är fallolyckor. Med fall menas att någon faller omkull, halkar, snavar, trampar snett, trampar igenom eller faller till en lägre nivå. Det är viktigt att ständigt undersöka arbetsplatsen för att se till att det inte finns risk för fall. Golvet ska inte vara ojämnt och det får inte ligga saker i vägen som man kan snubbla över.

Arbetet med tyger nöter och torkar ut huden. Om man har lätt för att få handeksem kan det leda till problem. Ett bra skydd mot uttorkning och handeksem är att smörja in händerna ofta med mjukgörande kräm.

En annan risk för skräddare är nickel som förekommer i många sybehör, blixtlås och tryckknappar. Kontakt med nickel kan framkalla nickelallergi. Om man har nickelallergi kan man prova att byta ut sybehör med nickel mot sådana som är nickelfria. 

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund.
Fackförbund: Sveriges Skrädderiförbund

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation. Arbetsgivarorganisation: TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta  Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


60% (av 10 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng