Sotare

Påfrestande arbetsställningar och risk för att falla ned från tak är exempel på arbetsmiljöproblem för sotare. Men genom att lära sig mer om riskerna och hur de kan undvikas kan arbetsmiljön göras säkrare.

Att arbeta på tak är alltid riskfyllt. Både själva takets yta och bristande säkerhetsanordningar är vanliga orsaker till olycksfall. Det är byggherren och fastighetsägaren som ansvarar för att skyddsanordningarna på taken fungerar. Men sotarens arbetsgivare är trots det ytterst ansvarig för att arbetsmiljön är säker.

Skador som orsakas av att kroppen utsätts för påfrestningar under arbetet, utgör nära två tredjedelar av alla anmälda arbetssjukdomar bland sotare. Den typen av arbetsskada brukar öka med stigande ålder. Sotningsarbetet innebär ofta tröttande, besvärliga och olämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser. Tunga lyft förekommer också, framför allt när sotaren bär verktyg och annan utrustning. Skador kan undvikas bland annat genom att använda rätt arbetsteknik, hjälpmedel och personlig skyddsutrustning (till exempel knäskydd).

Farliga kemiska ämnen kan förekomma i sotarens arbetsmiljö och innebära hälsorisker. Det handlar framför allt om ämnen som bildas vid förbränning, till exempel sot.

Växlingar mellan starkt dagsljus och mörka utrymmen inomhus, till exempel i pannrum och källare, är ansträngande för ögat. Den tid det tar för ögat att anpassa sig till olika ljusförhållanden kan öka risken för olycksfall.

Sotningsarbete innebär ofta ensamarbete. Sotaren kan bli utsatt för komplicerade och dramatiska händelser som kräver snabba beslut. Då kan det vara påfrestande att arbeta ensam.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas, kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
Fackförbund: Kommunalarbetarförbundet

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsgivarorganisation: Sveriges Skorstensfejare Riksförbund

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


50% (av 20 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng