Städare

Arbetsmiljöverkets statistik visar att hälften av alla lokalvårdare har ont i nacke, axlar och armar varje vecka. När man börjar få ont i kroppen beror det ofta på städredskap som är svåra att arbeta med eller en arbetsteknik som sliter onödigt mycket på kroppen. Då kan det behövas utbildning för att lära sig en städteknik som är bra för kroppen. Det kan även vara bra att ta hjälp av en ergonom eller sjukgymnast från till exempel företagshälsovården.

Värk i kroppen kan också bero på att arbetet är för tungt. Man kan klara korta perioder av tyngre arbete, men då gäller det att ta pauser. Det är också viktigt att försöka variera mellan olika arbetsuppgifter så att arbetet inte blir för ensidigt.

Eksem har länge varit en vanlig arbetsskada bland städare. Det uppstår ofta i samband med våtarbete, i första hand på händer och fingrar. Risken att utveckla eksem ökar efter långvarig kontakt med vatten och rengöringsvätskor. På senare år har risken för eksem hos städare minskat, vilket beror på att moderna städmetoder ofta är torra eller fuktiga istället för blöta.

Vissa rengöringsmedel kan innebära risk för allergi. För alla kemikalier som används på arbetet ska det finnas säkerhetsdatablad där det framgår hur man ska skydda sig. Arbetsgivaren ska också undersöka riskerna med att använda kemikalierna och se till att städarna vet hur de skyddar sig på bästa sätt.

Hotellstädning sker ibland under stressiga förhållanden på grund av de in- och utcheckningar som sker på hotellet. Sexuella trakasserier från hotellgäster förekommer och är en risk i arbetet. Det är viktigt att alla slags trakasserier anmäls till arbetsgivaren. Arbetsgivaren är ansvarig för att utreda trakasserierna och vidta åtgärder.

Alla kan hjälpa till att förbättra städarnas arbetsmiljö på den egna arbetsplatsen. Det kan handla om att ta bort saker från golvet, att fästa ihop sladdar som ligger i härvor eller att torka av skorna ordentligt när man går in. Självklart är det också viktigt att lokalerna redan från början utformas på ett städvänligt sätt.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
Fackförbund: Fastighetsanställdas förbund eller Kommunal.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Almega

Om du har frågor om arbetsmiljöregler kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


85% (av 68 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng