Taxiförare

Taxiförare är ett fritt och socialt arbete. Samtidigt kan det vara tungt och riskfyllt. Hot och våld, stress, obekväma arbetsställningar och tunga lyft är exempel på några risker.

För att minska risken för skador är det viktigt att ställa in stolen och speglar så att sittställningen blir bekväm. För att få variation bör föraren stiga ur bilen minst en gång i timmen. Vid längre körningar är det bra att röra på axlar och nacke när tillfälle ges.  Det gäller att vara försiktig vid tunga lyft. Särskilt sneda eller vridna arbetsrörelser innebär risk för besvär.

Taxichaufförer inom färdtjänsten bör få en introduktion i ergonomi och lyftteknik. Alla förare ska också ha kunskaper om hur de ska använda de hjälpmedel som finns. Kunskaperna bör förnyas kontinuerligt. Arbetsplatsen bör ha rutiner för att rapportera sådant som försvårar arbetet. Det kan till exempel vara ett hyreshus som inte är anpassat för rullstolstransport eller en trappklättrare som är trasig.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk – meddela detta till din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
Fackförbund: Svenska Transportarbetareförbundet.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Transportgruppen.

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö kontakta Arbetsmiljöverket

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


84% (av 25 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng