Vägarbetare

Vägarbetare utsätts för stora risker i sin arbetsmiljö. Den största risken är den omgivande trafiken. Avgaser, buller, vibrationer och ljus från passerande fordon påverkar vägarbetarna både fysiskt och psykiskt.

För att minska risken för olyckor som beror på passerande trafik bör trafiken i första hand ledas om så att vägarbetsplatsen inte berörs. Om det inte går ska trafiken passera på betryggande avstånd från vägarbetet. I sista hand kan trafiken skiljas från arbetet med hjälp av trafikanordningar. Då är det viktigt att de bilar som passerar sänker hastigheten.

En av de farligaste arbetssituationerna för vägarbetare är när den första varningsskylten för en arbetsplats ska sättas ut. En annan riskfylld situation är att utföra underhållsarbeten med hjälp av maskiner som rör sig långsamt.

Det höga arbetstempot vid vägarbeten gör att olycksrisken är stor. Pressade byggtider och bristande arbetsledning kan ge upphov till stress, vilket leder till ökad risk för olyckor. Att vara stressad under längre tid och inte få möjligheter till återhämtning sliter på kroppen.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk, ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas, kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan fackförbundet kontaktas.
Fackförbund: SEKO

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Sveriges byggindustrier

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


76% (av 13 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng