Yrkesförare

Trafiksäkerhet handlar till stor del om kunskaper och attityder. Det är viktigt att den som kör är utvilad, alkohol- och drogfri och har krocksäkra och väl underhållna fordon med bra däck. Det handlar också om att använda bilbälte, köra lagligt och anpassa hastigheten efter omständigheterna.

Alla som arbetar med vägtransporter ska ha rätt till regelbunden vila och att inte behöva köra orimligt långa arbetspass. Därför finns det regler för kör- och vilotider. EU har gemensamma regler för tunga fordon och bussar. Svenska arbetsvillkor gäller för de lastbilschaufförer som kör transporter i Sverige ovasett vilket land de kommer ifrån. 

Hot och våld är ett växande problem för anställda inom kollektivtrafiken. Nästan var fjärde anställd uppger att de utsatts för hot eller våld i arbetet under det senaste året. Även lastbilschaufförer kan råka ut för hot och våld om de utsätts för rån av vägpirater.

Kroppen mår bäst av rörelse och variation. Att röra sig är viktigt för blodcirkulation, kondition och skelett. Därför är det bra att ha för vana att försöka stiga ur fordonet minst en gång i timmen, eller att åtminstone variera sittställningen. För vissa yrkeskategorier, som taxiförare och chaufförer inom hemtjänsten, kan tunga lyft utgöra risk för belastningsskador.

En större andel av yrkesförarna än av den övriga arbetande befolkningen har ont i nacke, rygg, axlar och armar. Den vanligast anmälda arbetssjukdomen bland yrkesförare är muskel- och ledbesvär.

För att skapa en säker arbetsmiljö ute på vägarna ska arbetsgivaren börja med att undersöka arbetsförhållandena. Sedan är det dags att kartlägga de risker som finns i arbetet. Därefter ska en trafiksäkerhetspolicy tas fram.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
Fackförbund: Transportarbetarförbundet och Kommunalarbetarförbundet.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Transportgruppen

Om du har frågor om arbetsmiljöregler kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


48% (av 88 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng