Behandlingsassistent

Som behandlingsassistent arbetar man med barn, ungdomar eller vuxna som behöver hjälp i sitt dagliga liv. Det kan exempelvis röra sig om funktionshinder, barn som mår dåligt beroende på sin hemmiljö eller ensamkommande flyktingbarn. Arbetet kan ske på ett behandlingshem, institution eller i någons hem.

Arbetet som behandlingsassistent handlar mycket om att bygga relationer. Jobbet är ofta psykiskt krävande, men det är samtidigt ett arbete som ger mycket tillbaka.

En bra organisatorisk och social arbetsmiljö är viktig för att orka och för att trivas med sitt arbete. Det handlar om att se över områden som stresskonfliktermobbning och hotfulla situationer. Att skapa ett bra arbetsklimat där man hjälps åt underlättar arbetet.

Alla som arbetar med människor påverkas av risken för hot och våld i arbetet, särskilt i arbeten med människor i utsatta lägen. Konflikter, hot och våld kan uppstå mellan två boende, mellan boende och personal och mellan medarbetare. Det kan också förekomma hot och trakasserier från någon utifrån. Genom att lära sig konflikthantering, och genom att ha en plan för när det uppkommer en situation med hot och våld, kan man minska riskerna.

Många behandlingsassistenter arbetar i vissa situationer ensamma. Ensamarbete gör att fysiska risker i arbetet blir mer påtagliga. Till exempel kan riskerna för hot och våld vara större. Då är det viktigt att det finns möjlighet att snabbt tillkalla stöd om det skulle behövas.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljönArbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns på varje arbetsplats. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk – meddela din arbetsgivare. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
Fackförbund: Kommunal.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation. 
Arbetsgivarorganisationer: Arbetsgivarföreningen KFO , Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona), Vårdföretagarna/AlmegaSvenska arbetsgivaralliansen och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket. 

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


70% (av 24 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng