E-handel och lager

Flera olika typer av arbetsplatser är inblandade i leveranserna vid e-handel. Främst är det lager, paketterminaler, transporter och utlämningsställen.

Stress är ett allmänt problem när det gäller e-handel. Vid vissa tidpunkter, till exempel inför jul, är det extra mycket att göra.

Belastningsskador är en annan risk. Ofta sker hanteringen av paket manuellt, vilket är påfrestande för händer, armar och rygg. Det är viktigt att ha kunskaper om god arbetsteknik och att vara medveten om att arbetsställning, paketens tyngd, greppbarhet och hur många paket man ska lyfta spelar stor roll. Det kan till exempel vara mer belastande att hantera många lätta paket under lång tid än några få tunga paket.

På lager och inom pakethantering är det vanligt med truckar. Truckförare är den mest olycksdrabbade yrkeskategorin bland män i Sverige. Bland de vanligare olyckorna är att föraren tappar kontroll över trucken och klämmer fötter och ben. Kollisioner med människor och material är andra risker.

Hot och våld kan vara en risk när man hanterar paket som är stöldbegärliga. Då är det viktigt med tydliga säkerhetsrutiner och att ha en handlingsplan för hur anställda ska göra i hotfulla situationer. Utbildning i kommunikation och bemötande mot aggressiva personer är också en del i det förebyggande arbetet.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljönArbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas, kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
Fackförbund: Handelsanställdas förbund Unionen, Transportarbetareförbundet.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Svensk handel Arbetsgivarföreningen KFO, Transportföretagen.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


9% (av 42 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng