Fransstylist

Att arbeta som fransstylist har blivit allt vanligare. I arbetet ingår bland annat att klistra konstgjorda ögonfransar då på de vanliga för att de ska se längre ut.

En av de största riskerna för fransstylister som jobbar med fransförlängning är det lim som används. Limmet kan ge allergiska besvär som astma och hudproblem. Det beror på att limmet innehåller cyanoakrylater, som är en typ av härdplaster som kan ge allergiska besvär. Effektiv allmänventilation och ett punktutsug på arbetsplatsen är viktigt för att minska riskerna. Dessutom bör man använda skyddshandskar och andningsskydd. Dessutom måste man gå en utbildning om härdplaster och göra en läkarundersökning med jämna mellanrum.

Yrket som fransstylist kan innebär obekväma och påfrestande arbetsställningar. Många får därför ont i kroppen. Det kan förebyggas genom att växla mellan olika arbetsuppgifter och ta många korta raster. Bra belysning gör att man slipper spänna sig för att se bra.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
Fackförbund: Handelsanställdas förbund 

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till Svenska estetikers yrkesförbund.

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


54% (av 35 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng