Hästskötare

Det är vanligt att hästar som hobby övergår i ett yrke inom hästnäringen. Att arbeta med hästar är att ständigt se till hästens bästa, och hästen behöver tillsyn varje dag året om. Men det är viktigt att inte glömma sin egen arbetsmiljö.

Ibland räcker det med små insatser för att arbetsmiljön i stallet eller anläggningen ska bli säkrare och bättre. Genom att se till att golven är halkfria, att alla trappor har ledstänger och att stegar uppfyller kraven kommer man en bit på vägen. Bra belysning, så låg ljudvolym som möjligt och rätt temperatur är också viktigt.

Rutiner och vanor behövs för att skapa en säker arbetsmiljö. Genom att följa upp små och stora tillbud får man grepp om vilka moment som är mest riskfyllda. Då är det lättare att veta var man behöver sätta in åtgärder. Det kan till exempel handla om att kolla upp vilken häst som varit inblandad i en incident och hur omständigheterna såg ut, så att man kan undvika att göra samma sak igen.

För den som lätt irriteras i luftvägarna av att hantera hö och halm är det bra att använda andningsskydd. Att regelbundet rensa bort gammalt hö minskar risken för mögelsporer. Mögel irriterar inte bara luftvägarna, utan kan även sätta sig på friskt hö.

Många hästjobb är fysiskt krävande, vilket ökar risken för belastningsskador. Därför är det extra bra att vara vältränad när man arbetar med hästar. Det är också viktigt med rätt redskap och att arbeta ergonomiskt riktigt. Ofta varvas fysiskt tunga arbetsuppgifter med mer stillsamma moment. Då är det lätt att bli avkyld. Kläder och skor i funktionsmaterial är att rekommendera.

En bra säkerhetskultur är viktig på alla arbetsplatser. Med säkerhetskultur menas de gemensamma värderingar och attityder som finns på en arbetsplats när det gäller säkerhetstänkandet. Tar var och en ansvar för sin egen säkerhet samtidigt som det är okej att påpeka för andra om de gör något farligt, minskar risken för olyckor.

Sexuella trakasserier kan förekomma i stallet. Det är självklart inte acceptabelt. Varje arbetsgivare inom hästnäringen har ansvar för att förebygga sexuella trakasserier, och det är också viktigt att anställda och elever känner till sina rättigheter och vet vad de ska göra om de blir utsatta. Läs mer på Schysst stall.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
Fackförbund: Kommunal

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Almega.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


77% (av 40 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng